Disclaimer

Algemeen
Reddingsbrigade en Zwemvereniging “De Vuurtoren”, hierna te noemen “De Vuurtoren”, verleent u hierbij toegang tot www.rbdevuurtoren.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door “De Vuurtoren” en derden zijn aangeleverd. “De Vuurtoren” behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van “De Vuurtoren”.

Beperkte aansprakelijkheid
De op www.rbdevuurtoren.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van “De Vuurtoren”.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij “De Vuurtoren”. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van “De Vuurtoren”, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.